Zakup biletu    Zmiany na bilecie    Zwrot biletu    Podgląd biletu
Powered by
Voyager.com 
polska wersja   bilet on-line podrozowanie.pl

 Zwrot biletu

  1. Moduł służy do zwrotu biletów z serią WWW, zakupionych przez system "bilet on-line" z płatnością elektroniczną.
    1. Kwota do zwrotu to cena biletu (podstawa do zwrotu) pomniejszona o potrącenia:
    2. potrącenia przewoźnika (wg warunków uczestnictwa),
    3. koszty serwisu (wg regulaminu "bilet on-line").
  2. Pieniądze zostanią zwrócone na to konto bankowe, skąd dokonano zakupu biletu.
  3. Po wykonaniu zwrotu należy wydrukować potwierdzenie dokonania zwrotu.
  4. Aby wyszukać w systemie bilet do zwrotu, należy wpisać z biletu poniższe dane.

 Dane do wyszukania biletu

GID Biletu:1. Podaj 10-znakowe GID
(np. 0000000001)
lub 20-znakowe GID Biletu
(np.VOYAGER0KK0000000001).
Nazwisko:2. Podaj TYLKO NAZWISKO osoby, na którą został wystawiony bilet.
Data sprzedaży:3. Podaj datę sprzedaży biletu.

Telefony do przewoźników | Serwis techniczny /zgłaszanie błędów: bilet.online@voyager.pl