Zakup biletu    Zmiany na bilecie    Zwrot biletu    Podgląd biletu
Powered by
Voyager.com 
polska wersja   bilet on-line podrozowanie.pl

 Podgląd /ponowny wydruk biletu

  1. Moduł służy do ponownego wydruku biletu zakupionego przez internet.
  2. Obsługiwane są jedynie bilety mające serię "WWW".
  3. Musi to być bilet przewoźnika sprzedającego w systemie Voyager.Bus.
  4. Aby przejść pozytywnie weryfikację i wyszukać w systemie bilet, należy wpisać z biletu poniższe dane.

 Dane do wyszukania biletu

GID Biletu: 1. Podaj 10-znakowe GID
(np. 0000000001)
lub 20-znakowe GID Biletu
(np.VOYAGER0KK0000000001).
Nazwisko: 2. Podaj TYLKO NAZWISKO osoby, na którą został wystawiony bilet.
Data sprzedaży: 3. Podaj datę sprzedaży biletu.

Telefony do przewoźników | Serwis techniczny /zgłaszanie błędów: bilet.online@voyager.pl