Zakup biletu    Zmiany na bilecie    Zwrot biletu    Podgląd biletu
Powered by
Voyager.com 
polska wersja   bilet on-line podrozowanie.pl

 Zmiany na bilecie

  1. Moduł służy do wykonania zmian na biletach z serią WWW zakupionych w internecie poprzez "bilet on-line", najczęściej w cenie 10 PLN.
  2. Pewne operacje na biletach niektórych przewoźników mogą być niedostępne, lub mieć wyższą cenę (wg warunków uczestnictwa).
    UWAGA! Po wykonaniu zmiany na bilecie i dokonaniu zapłaty należy wydrukować potwierdzenie, z którym należy udać się do autokaru.
  3. Aby przejść pozytywnie weryfikację i wyszukać w systemie bilet do zmiany, należy wpisać z biletu poniższe dane i wybrać typ operacji.

 Dane do wyszukania biletu

GID Biletu:1. Podaj 10-znakowe GID
(np. 0000000001)
lub 20-znakowe GID Biletu
(np.VOYAGER0KK0000000001).
Nazwisko:2. Podaj TYLKO NAZWISKO osoby, na którą został wystawiony bilet.
Data sprzedaży:3. Podaj datę sprzedaży biletu.
Typ operacji:

4. Wybierz rodzaj operacji.


Telefony do przewoźników | Serwis techniczny /zgłaszanie błędów: bilet.online@voyager.pl